Actievoorwaarden

Actievoorwaarden 3 maanden €29,95

 1. Deze Actievoorwaarden gelden voor de door Fiber Nederland B.V. (hierna: Fiber NL) georganiseerde “3 maanden €29,95” actie. De actie houdt in dat indien u klant wordt bij Fiber NL, u de eerste 3 maanden voor alle abonnementen € 29,95 per maand betaalt. Daarna betaalt u het reguliere maandtarief.
 2. Voor abonnementen op glasvezel geldt de glasvezel upgrade opslag boven deze €9,95.
 3. De actie loopt vanaf 1 november 2016 tot 31 december 2016, tenzij Fiber NL besluit de actie eerder te stoppen of te verlengen.
 4. De actie is uitsluitend bestemd voor consumenten en ZZP-ers (zelfstandige zonder personeel) die tijdens de actieperiode individueel klant worden bij Fiber NL en een overeenkomst aangaan met Fiber NL voor de levering van abonnement op internet al dan niet in combinatie met televisie en/of telefonie.
 5. Bestaande klanten van Fiber Nederland waarbij de looptijd van de Overeenkomst korter is dan 12 maanden, kunnen ook gebruikmaken van deze actie. De 3 maanden korting zal dan na de datum dat de huidige Overeenkomst eindigt ingaan en wordt de Overeenkomst met 1 jaar verlengt.
 6. Fiber NL zal bij levering van de hoofddienst het actietarief. Het is niet mogelijk om de actieperiode op een later tijdstip te activeren.
 7. Indien er gedurende de initiële contractperiode betalingsachterstanden zijn opgelopen, dan behoud Fiber NL zich het recht voor de verleende korting terug te vorderen.
 8. Bij het voortijdig beëindigen van de Overeenkomst(en) kan een opzegvergoeding in rekening worden gebracht door Fiber NL. De specifieke hoogte van de opzegvergoeding is afhankelijk van de duur van de Overeenkomst(en) en van de resterende looptijd op het moment van beëindigen. Kijk hiervoor op www.fiber.nl.
 9. De actie is niet inwisselbaar voor een ander cadeau of contanten. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties, tenzij anders aangegeven.

Vaste Prijs Garantie Voorwaarden

 1. De Vaste Prijs Garantie is van toepassing op abonnees van Fiber Nederland die een abonnement van Fiber Nederland afnemen welke vooraf duidelijk gemarkeerd is met het ‘Vaste Prijs Garantie’ logo en/of aanduiding.
 2. De Vaste Prijs Garantie is van toepassing op het hoofdabonnement en niet op extra diensten, zoals tv- of belpakketten.
 3. De Vaste Prijs Garantie houdt in dat het maandbedrag van bij aanvang gekozen hoofdabonnement gemarkeerd met ‘Vaste Prijs Garantie’ logo en/of aanduiding niet zal wijzigen zo lang de abonnee dit abonnement blijft afnemen bij Fiber Nederland.
 4. Bij upgrades of downgrades van het hoofdabonnement vervalt het de Vaste Prijs Garantie.
 5. De Vaste Prijs Garantie vervalt op het moment dat er factuurtermijnen niet geincasseerd kunnen worden gedurende de contractsperiode.
 6. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Fiber Nederland BV van toepassing, met uitzondering van artikel 11.4.

Actievoorwaarden FNV

 1. Deze Actievoorwaarden gelden voor de door Fiber Nederland B.V. (hierna: Fiber NL) georganiseerde “FNV” actie. De actie houdt in dat indien u klant wordt bij Fiber NL, u een 1 jaar lang 25% korting op uw gekozen pakket krijgt en na het eerste jaar 2,5% doorlopende korting (hierna: Korting).
 2. De actie loopt vanaf 1 januari 2016 en zolang FNV de Korting blijft voeren. De actie is uitsluitend bestemd voor consumenten en ZZP-ers (zelfstandige zonder personeel) die tijdens de actieperiode individueel klant worden bij Fiber NL en een overeenkomst aangaan met Fiber NL voor de levering van internet, televisie en telefonie (All-in-One), een internet pakket, een internet & bellen pakket of een internet & TV pakket.
 3. De Korting geldt enkel op de maandelijkse kosten van het hoofdabonnement en niet op eventueel toegevoegde diensten, verbruikskosten of eenmalige kosten.
 4. Bestaande klanten van Fiber NL zijn uitgesloten van deze actie.
 5. De actie geldt alleen voor actieve leden van de FNV, die zich door middel van hun FNV lidmaatschapsnummer inschrijven voor de actie.
 6. Indien het FNV lid zijn lidmaatschap beëindigd vervalt per direct de Korting.
 7. De Korting is niet inwisselbaar en kan (tenzij anders aangegeven) niet in combinatie met een andere actie van Fiber NL worden gebruikt.
 8. Het gekozen pakket mag heeft een minimale contractduur van 12 of 24 maanden en kan niet tussentijds worden opgezegd of worden gewisseld voor een goedkoper pakket. Als er tussentijds naar een duurder pakket wordt ‘geupgrade’ zal de korting van het oorspronkelijke pakket gehandhaafd blijven.
 9. Fiber NL zal bij aanmelding een kredietcheck uitvoeren en op basis van een negatieve uitslag kan deelname worden geweigerd.
 10. In geval van het vermoeden van fraude of indien enig andere verplichting uit hoofde van de Overeenkomst(en) met Fiber NL (zoals wanbetaling) niet wordt nagekomen, heeft Fiber NL het recht de Korting stop te zetten.
 11. Annulering van de Overeenkomst(en) kan vrijblijvend binnen 14 dagen door contact op te nemen met Fiber Klantenservice: Fiber Nederland B.V., Postbus 71387, 1008 BJ, Amsterdam tel 020-7 60 50 40.
 12. Bij het voortijdig beëindigen van de Overeenkomst(en) kan een opzegvergoeding in rekening worden gebracht door Fiber NL. De specifieke hoogte van de opzegvergoeding is afhankelijk van de duur van de Overeenkomst(en) en van de resterende looptijd op het moment van beëindigen. Kijk hiervoor op www.fiber.nl.
 13. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Fiber NL van toepassing.

Actievoorwaarden 1 jaar gratis Fox Sports Eredivisie

 1. Deze Actievoorwaarden gelden voor de door Fiber Nederland B.V. (hierna: Fiber NL) georganiseerde “Fox Sports gratis” actie. De actie houdt in dat indien u klant wordt bij Fiber NL, u een 1 jaar gratis Fox Sports Eredivisie pakket (of 1 jaar het Fox Sports Combo pakket à € 7,50 per maand) cadeau krijgt (hierna: Cadeau).
 2. De actie loopt vanaf 20 november 2015 en zolang de voorraad strekt (op=op). De actie is uitsluitend bestemd voor consumenten en ZZP-ers (zelfstandige zonder personeel) die tijdens de actieperiode individueel klant worden bij Fiber NL en een overeenkomst aangaan met Fiber NL voor de levering van internet, televisie en telefonie (All-in-One) of een internet & TV pakket.
 3. Bestaande klanten van Fiber NL zijn uitgesloten van deze actie. Maar kunnen wel van een andere promotionele Fox Sports actie van Fiber NL gebruikmaken indien: (1) de huidige Overeenkomst vernieuwd wordt met een looptijd van tenminste 1 jaar en (2) aanmeldingen uitsluitend via MyFiber of via de Klantenservice geschieden.
 4. Fiber NL zal bij levering van de hoofddienst het Cadeau activeren. Het is niet mogelijk om het Cadeau op een later tijdstip te activeren. Het Cadeau geldt voor 12 aansluitende maanden. Bij voortijdige beëindiging vervalt het recht op het Cadeau of enige vorm van restitutie daarvan.
 5. Het Cadeau is beperkt inwisselbaar voor een ander Cadeau. Inwisselen kan uitsluitend voor de op de website van Fiber NL (www.fiber.nl) geboden alternatieven die tijdens de bestelling worden aangeboden. Deze keuze kan achteraf niet meer worden gewijzigd.
 6. Fiber NL spant zich in om voldoende Cadeaus beschikbaar te hebben. In geval van het vermoeden van fraude of indien enig andere verplichting uit hoofde van de Overeenkomst(en) met Fiber NL (zoals wanbetaling) niet wordt nagekomen, heeft Fiber NL het recht het Cadeau niet te leveren.
 7. Het Cadeau is niet inwisselbaar in contanten.
 8. Annulering van de Overeenkomst(en) kan vrijblijvend binnen 14 dagen door contact op te nemen met Fiber kKantenservice: Fiber Nederland B.V., Postbus 71387, 1008 BJ, Amsterdam tel 020-7 60 50 40.
 9. Bij het voortijdig beëindigen van de Overeenkomst(en) kan een opzegvergoeding in rekening worden gebracht door Fiber NL. De specifieke hoogte van de opzegvergoeding is afhankelijk van de duur van de Overeenkomst(en) en van de resterende looptijd op het moment van beëindigen. Kijk hiervoor op www.fiber.nl.
 10. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties, tenzij anders aangegeven.
 11. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Fiber NL van toepassing.

Actievoorwaarden Meterkast Matser

Klik hier voor de actievoorwaarden van de Meterkast Matser-actie.

Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Fiber Nederland van toepassing.

Aansluitkosten retour adviseurs

 • Deze actie geldt voor nieuwe Fiber Nederland abonnees die zich vanaf 1 juli 2014 via een huis-aan-huis adviseur hebben aangemeld en van de adviseur een van de zeer beperkt beschikbare aansluitkosten retour stickers hebben ontvangen.
 • De actie geldt zolang de voorraad stickers strekt.
 • Deze actie is alleen geldig indien de abonnee op het moment van het aangaan van de overeenkomst nog geen abonnement bij een provider op de glasvezelverbinding actief heeft.
 • Deze actie is alleen geldig bij het aangaan van een overeenkomst voor 24 maanden.
 • Indien er geen sticker is verstrekt bij het aangaan van de overeenkomst, is het niet mogelijk deze achteraf nog te claimen.
 • Bestaande abonnees van Fiber Nederland zijn uitgesloten van deze actie.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties, met als uitzondering de Meterkast Matser actie.
 • Bij deze actie dient de abonnee bij het aangaan van het abonnement de aansluitkosten ad. € 49,95 te voldoen. Deze aansluitkosten worden in de 12e maand van de contractperiode verrekend met de maandfactuur, onder voorwaarde dat er geen betalingsachterstanden zijn opgelopen in deze 12 maanden. Mochten er wel betalingsachterstanden zijn, dan vervalt deze actie en zullen de aansluitkosten niet worden verrekend.
 • Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Fiber Nederland van toepassing.

Actievoorwaarden vliegtickets citytrip

 1. Deze Actievoorwaarden gelden voor de door Fiber Nederland B.V. (hierna: Fiber NL) georganiseerde “Vliegticket City trip” actie. De actie houdt in dat indien u klant wordt bij Fiber NL, u een Welkomstcadeau (hierna: Cadeau) krijgt.
 2. De actie loopt vanaf 20 oktober 2014 en zolang de voorraad strekt (op=op). De actie is uitsluitend bestemd voor consumenten en ZZP-ers (zelfstandige zonder personeel) die tijdens de actieperiode individueel klant worden bij Fiber NL en een overeenkomst aangaan met een Fiber NL voor de levering van internet, televisie en telefonie (hierna: All-in-One).
 3. Bestaande klanten van Fiber NL kunnen meedoen aan deze actie indien: (1) de huidige All-in-One Overeenkomst vernieuwd wordt met een looptijd van tenminste 2 jaar en (2) aanmeldingen uitsluitend online of via de Klantenservice (020 - 7 60 50 40) plaatsvinden.
 4. Nadat Fiber NL de All-in-One aansluiting heeft opgeleverd, alsmede het eerste (voorschot)bedrag onherroepelijk is geïncasseerd, maakt de klant aanspraak op levering van het Cadeau. Levering van het Cadeau is persoonsgebonden.
 5. Het Cadeau is niet inwisselbaar voor een ander Cadeau. Per leveringsadres kan slechts eenmaal gebruik worden gemaakt van deze actie. Fiber NL is niet aansprakelijk voor schade en/of gebre ken ontstaan tijdens de verzending of uitvoering van het Cadeau noch voor de verzilvering ervan.
 6. Fiber NL spant zich in om voldoende Cadeaus beschikbaar te hebben en zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden, nadat voldaan is aan artikel 4, te bezorgen. Verzending vindt uitslui tend plaats op het geregistreerde leveringsadres of e-mailadres van de klant. In geval van het vermoeden van fraude of indien enig andere verplichting uit hoofde van de Overeenkomst(en) met Fiber NL niet wordt nagekomen, heeft Fiber NL het recht het Cadeau niet te verzenden.
 7. Bij wijzigingen van de Cadeaus of indien levering binnen 2 maanden niet mogelijk is, zal Fiber NL zich inspannen een vergelijkbaar Cadeau aan te bieden. Indien dit niet mogelijk is en het oorspronkelijke Cadeau is niet meer voorradig dan is Fiber NL gerechtigd om het oorspronkelijke Cadeau niet meer aan te bieden.
 8. Het Cadeau is niet inwisselbaar in contanten.
 9. Annulering van de Overeenkomsten kan vrijblijvend binnen 14 dagen door contact op te nemen met Fiber klantenservice: Fiber Nederland B.V., Postbus 71387, 1008 BJ, Amsterdam tel 020-7 60 50 40.
 10. Deelname aan deze actie houdt in dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Flight Gift Card van Reisbureau Viajes Regalo.
 11. Bij het voortijdig beëindigen van de Overeenkomst(en) kan een opzegvergoeding in rekening worden gebracht door Fiber NL. De specifieke hoogte van de opzegvergoeding is afhankelijk van de duur van de Overeenkomst(en) en van de resterende looptijd op het moment van beëindigen. Kijk hiervoor op www.fiber.nl.
 12. Naast de in artikel 11 genoemde opzegvergoeding, heeft Fiber NL, bij voortijdige beëindiging van de Overeenkomst(en), het recht om voor het ontvangen Cadeau maximaal € 180,- inclusief btw als vergoeding bij de klant terug te vorderen.
 13. Artikel 11 en Artikel 12 zijn eveneens van toepassing in geval van afsluiting wegens wanbetaling en/of fraude.
 • Home
 • Actievoorwaarden
Cookies helpen ons om de gebruikerservaring op fiber.nl zo goed mogelijk te maken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Meer info

Als u al een abonnement heeft, dan kunt u dit pakket op 2 manieren bestellen

 1. U belt onze klantenservice op 020-7605040
 2. U regelt het zelf door met uw klantnummer en wachtwoord in te loggen in MyFiber. U gaat naar ’Klantenservice’ en vraagt via het formulier uw dienst aan.
 • Maak kans op een jaar gratis internet!

 • Vul hieronder uw e-mailadres in en doe mee.

 • Uw informatie is beveiligd.
Rutger

Nog niet helemaal gevonden wat u zocht?
Laten we contact houden.

Groet van Rutger, Klantenservice Fiber NL

Laat uw e-mailadres hier achter en profiteer op een later tijdstip van onze aanbiedingen.

Advies nodig?

Advies nodig?
We helpen u graag.

Toch liever zelf bellen? Bel (020) 760 50 40. We zitten nu voor u klaar.

Momenteel zijn we gesloten. Laat uw telefoonnummer achter en we bellen u zo snel mogelijk terug.

Advies nodig?
We helpen u graag.

Toch liever zelf bellen? Bel (020) 760 50 40.
We zitten nu voor u klaar.

Momenteel zijn we gesloten. Laat uw telefoonnummer achter en we bellen u zo snel mogelijk terug.

Behoefte aan beter internet?

Behoefte aan beter internet?

Vul hieronder uw postcode, huisnummer en emailadres in en ontvang tips voor beter internet & zie direct welke snelheid op uw adres beschikbaar is.

Vul hieronder uw postcode, huisnummer en emailadres in en ontvang tips voor beter internet & zie direct welke snelheid op uw adres beschikbaar is.