Subsidie breedband internet buitengebied wordt overwogen

Momenteel overweegt minister Henk Kamp van Economische Zaken subsidie te verstrekken voor de aanleg van breedbandverbindingen in het buitengebied. Toen hij de vragen over de begroting ging beantwoorden heeft minister Henk Kamp aangegeven dat er misschien een subsidie komt om snel internet aan te leggen in de Nederlandse buitengebieden.

Het gaat dan over de gebieden waar momenteel nog geen breedband aanwezig is. De minister geeft wel aan dat hij de subsidie nog niet meteen wil verstrekken. Eerst moet er gewacht worden op de initiatieven van internetbedrijven. “De markt is als eerste aan zet. Als de markt niet levert wat nodig is, dan is er een mogelijkheid voor financiële ondersteuning door regionale of lokale overheden.”

Internet via 4G
De minister denkt dat misschien internet via 4G een oplossing is. Momenteel ligt de grens voor breedband op 30Mbit/s en daardoor zijn verbindingen via DSL en 4G goed. Maar de subsidie voor de aanleg van glasvezel is lastiger, zegt de minister. “Ik heb begrip voor de wens voor nog snellere netwerken en een uniform aanbod in het buitengebied. Maar tegelijkertijd moet er ook goed gekeken worden naar mogelijke marktverstoring en de belangen van de marktpartijen. Subsidie daarvoor vereist een aparte toestemming van de Europese Commissie,” zegt Kamp.