Verlenging subsidieregeling vraagbundeling breedband Drenthe

In 2016 stelt de provincie Drenthe weer subsidie ter beschikking aan bewonersinitiatieven, die een vraagbundeling voor breedband op willen starten. Inmiddels heeft Gedeputeerde Staten de bestaande subsidieregeling met een jaar verlengd.

Vanaf juni 2014 is het voor bewonersinitiatieven mogelijk om bij de provincie Drenthe subsidie aan te vragen om zo vraagbundelingstrajecten voor de aanleg van breedband (waarbij u kunt denken aan een glasvezelnetwerk) te kunnen financieren. Dankzij deze regeling zijn in ruim 55% van de witte gebieden in de provincie glasvezelinitiatieven gestart.

Aan het einde van 2015 liep de subsidieregeling af. De provincie Drenthe heeft een doel gesteld, dat iedereen in 2019 kan beschikken over een breedbandverbinding. Dit moet mogelijk gemaakt worden en daarom heeft het college besloten de subsidieregeling te verlengen.

In 2016 is het ook weer mogelijk om subsidie te krijgen voor de vraagbundeling van glasvezelprojecten. Er is een aanvullend bedrag beschikbaar van 500.000 euro. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Vele inwoners in Drenthe zetten zich in om lokale initiatieven van de grond te krijgen. Dit wordt gezien en gewaardeerd door de provincie Drenthe. Met de verlenging van deze regeling roepen wij ook de inwoners in gebieden waar nog geen initiatief is gestart om in 2016 gebruik te maken van deze mogelijkheid.”