Fiber Nederland overweegt komst CAIW glasvezelnetwerk

Na een succesvolle introductie op het glasvezelnetwerk van Cogas, overweegt glasvezelprovider Fiber NL nu ook levering in andere gebieden waar CAIW het alleenrecht heeft. Het is echter nog geen gelopen race, zoals CAIW het eerder deed voorkomen. Gaby ter Keurs van Fiber NL;“Technisch gezien zou het goed kunnen, maar wij vinden het belangrijker om te weten wat mensen graag in onze dienstverlening zien en of men überhaupt op ons zit te wachten. Die inventarisatie is nu gaande. We gaan tot en met managementniveau de straat op om te horen wat mensen daar graag willen”.

Ook consumenteninitiatieven als Nederland Kiest Zelf worden door Fiber NL scherp in de gaten gehouden. Ter Keurs; “Dit soort initiatieven ontstaan vaak vanuit onvrede met de huidige marktsituatie. Een markt gedomineerd door 1 aanbieder is nooit goed. Mochten zij de succesvolle start doorzetten en veel mensen de petitie van Nederland Kiest Zelf ondertekenen, dan is het voor ons duidelijk dat men toe is aan een alternatief”.