Twente buitengebied Tubbergen krijgt glasvezel

twente buitenaf banner

Wow. Het is gewoon gelukt. Het buitengebied van Tubbergen krijgt glasvezel! Ruim 55 procent van het gebied heeft zich in de periode tot 19 oktober 2015 aangemeld voor een abonnement. Een fantastisch resultaat. Nog niet aangemeld? Heeft u zich nog niet aangemeld of twijfelt u nog, dan blijft onze speciale aanbieding voor het gebied nog […]

Glasvezel buitenaf is gestart met verkoop abonnementen

Glasvezel buitenaf is gestart met de verkoop van glasvezelabonnementen in het buitengebied van Twente. In 2015 wordt de aanleg van glasvezel in de dichter bewoonde kernen in Twente afgerond door Cogas. Nu wordt het buitengebied voorzien van glasvezelaansluitingen. Daarbij is wel een voorwaarde gesteld, namelijk dat er minimaal 50% van de bewoners en bedrijven een […]