Digitale TV in Nederland in opmars

In Nederland kijken steeds meer mensen digitale TV. Dit is naar voren gekomen uit de Media Standaard Survey (MSS) die door TNS NIPO wordt uitgevoerd in opdracht van Stichting Kijkonderzoek. Er is binnen dit onderzoek ook gekeken naar overige apparatuur binnen de Nederlandse huishoudens. In totaal heeft 36% van de huishoudens een harddiskrecorder op een of meerdere toestellen aangesloten.

Smartphonegebruik
In Nederland gebruikt in totaal 73% van personen van 13 jaar en ouder een smartphone. Dit aantal zal blijven toenemen. Het gebruik was in de tweede helft van 2014 63%. Er is een tablet aanwezig in 60% van de huishoudens. In totaal maakt 31% gebruik van Connected TV. Bij 92% van de huishoudens is een computer aanwezig en deze heeft ook toegang tot internet. Wat ook opvallend is, is dat het aantal huishoudens met een desktop computer is gedaald van 54% in de tweede helft van vorig jaar naar 48%.

Meer internet via tv

Steeds meer mensen hebben internettoegang via de televisie, het aantal is gegroeid van 23% naar 31% van de huishoudens. Ook bij Fiber kunt u bekijken welke pakketmogelijkheden er zijn voor de TV!