UNIEKE AANBIEDING

Voor nieuwe klanten
Eerste 3 mnd
ALL IN ONE
slechts
9,
95
p/m

Alles over glasvezel bewonersinitiatieven

Fiber Nederland is een 100% Nederlandse onafhankelijke glasvezelleverancier. Wij doen niets anders dan ons druk maken om u de snelste glasvezel voor de beste prijs te leveren. Daarvoor dient er natuurlijk wel een glasvezelnetwerk bij u beschikbaar te zijn. Het mooiste van dit verhaal is, dat u daar zelf voor kunt zorgen door een bewonersinitiatief te starten. In dit artikel leggen we globaal uit wat er dient te gebeuren en geven we met voorbeelden antwoorden op deze vragen:  
Wie bepalen waar glasvezel wordt aangelegd?
Op dit moment zijn er een aantal grote glasvezelnetwerkbeheerders in Nederland actief. Reggefiber is hiervan de grootste, want zij hebben ongeveer 2 miljoen van de 2,5 miljoen aansluitingen aangelegd. Andere wat kleinere glasvezelnetwerken zijn onder andere van CIF en Cogas.

Deze grotere netwerken bepalen door onder meer vraagbundelingen in een gebied waar en of ze glasvezel gaan aanleggen. Indien een bepaald percentage (meestal 60%) van de huishoudens aangeeft glasvezel te willen, zullen ze overgaan tot de aanleg ervan. Daarnaast zijn er nog een aantal lokale netwerkbeheerders, welke veelal door bewonersinitiatieven of instellingen zijn ontstaan om in een bepaalde regio, vaak een buitengebied, glasvezel aan te leggen.


Wat kunt u doen om glasvezel bij uw thuis of bedrijf te krijgen?
Indien de grote netwerkbeheerders niet van plan zijn om op (korte) termijn glasvezel bij u aan te leggen, kunt u op twee manieren zorgen dat er in uw regio eerder glasvezel wordt aangelegd. Dit kan door:
 1. Gezamenlijk een initiatief opzetten
 2. Inschrijven bij een bestaand initiatief
Dat laatste gaat natuurlijk het makkelijkst. En om het u nog makkelijker te maken, vindt u hier (bijna) alle bestaande initiatieven en coöperaties. Fiber Nederland ondersteunt al deze initiatieven, want wij geloven ook dat glasvezel de toekomst is. Met een toename van 60% in bandbreedte per jaar, biedt glasvezel de oplossing!


Wat heeft u nodig om een bewonersinitiatief te starten en wat komt er bij kijken?

Aangezien bij de aanleg van een glasvezelnetwerk veel komt kijken, raden wij aan om samen te werken met een stichting of instelling welke gespecialiseerd is in het ondersteunen van bewonersinitiatieven voor de aanleg van glasvezel. Door middel van een inventarisatie breedbandbehoefte wordt duidelijk of er genoeg belanstelling is om het proces op te zetten. Bij voldoende belangstelling in uw wijk of woonplaats, kunnen zij dan samen met de gemeente en andere betrokken partijen door middel van vraagbundeling glasvezel mogelijk maken! Een dergelijke organisatie zal u helpen met:
 • ondersteunen van bewonersinitiatieven voor vraagbundeling door beschikbaarstelling en uitwisseling van kennis op dit gebied;
 • faciliteren van bewonersinitiatieven door beschikbaarstelling van een bescheiden budget om activiteiten te kunnen ontplooien;
 • bieden van een platform in de vorm van een rechtspersoon zodat bewonersinitiatieven rechtshandelingen aan kunnen gaan;
 • het namens bewonersinitiatieven voeren van onderhandelingen met marktpartijen (investeerders en dienstverleners) om voor alle wijken samen een optimaal resultaat te halen waaronder de openheid van de aan te leggen glasvezelnetwerken;
 • het afdwingen van openheid zodat alle dienstverleners tegen gelijke voorwaarden toegang tot het glasvezelnetwerk kunnen krijgen;
 • het in onderlinge samenwerking ontwikkelen van nieuwe netwerkconcepten en toepassingen.
Bij het opzetten van een bewonersinitiatief zal er ook een uitgebreid communicatie/projectplan moeten worden opgezet, welke de verschillende stappen binnen het proces zal definiëren. In dit plan staat onder andere wat het doel is, wie er belang bij hebben, hoe het doel gehaald gaat worden, waarom er glasvezel moet komen, welke promotiemiddelen erin worden gezet etc. Om u op weg te helpen, kunt u als voorbeeld het communicatie- en projectplan van ‘De Kop Breed’ downloaden.


Waar dienen bewonersinitiatieven rekening mee te houden in de aanlooptijd?

Bij het opzetten van een initiatief zijn er aantal zaken waar u rekening mee dient te houden. Dit zijn veelal praktische zaken die in de aanlooptijd goed geregeld moeten worden. Een aantal van deze zaken zijn:
 • Voorbereiding dmv. boodschap formuleren, gemeente inlichten, vertegenwoordigers/vrijwilligers aanstellen, brochures en website ontwikkelen
 • Teasing dmv. aankondiging in pers, informatieavonden geven over glasvezel
 • Communicatie dmv. bewoners/bedrijven brief sturen, informatie presenteren, gemeente inlichten
 • Vraagbundeling dmv. inschrijfmogelijkheid bieden voor glasvezel aan bewoners
 • Bouwfase inleiden dmv. vergunningen aanvragen, planning maken met netwerkbeheerders en bewoners
Door op voor hand deze zaken inzichtelijk te maken is het makkelijker te plannen en in te schatten wat er in welke periode moet gebeuren en hoeveel tijd bepaalde fases zullen gaan kosten. Uiteindelijk is natuurlijk ook van belang de gemeente en netwerkbeheerders voldoende en tijdig te informeren over de vooruitgang, zodat uiteindelijk de eerste schop snel in de grond kan gaan wanneer het initiatief succesvol is gebleken.


Wat gebeurt er na een succesvolle vraagbundeling?

Goed nieuws! De voorbereidingsfase en de vraagbundeling zijn succesvol afgerond (kost ongeveer 1 jaar). Nu kan het 'echte' werk beginnen en kan dus het begin worden gemaakt voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Dit traject zal vaak nog ongeveer een half jaar kosten en ook in dit jaar dient de initiatiefgroep zich actief in te zetten zodat uiteindelijk elke inwoner de voordelen van glasvezel kan gaan ervaren. Een aantal zaken waarbij tijdens de aanleg van glasvezel rekening mee gehouden moet worden.
 • Opstartfase dmv. plan van aanpak en planning opstellen, inloopdagen/avonden voor omwonende
 • Voorbereidingsfase dmv. huisbezoeken van netwerkbeheerder, gesprekken met providers en aannemers
 • Aanlegfase dmv. graafwerkzaamheden, kabels de grond in, woning aansluiten (Fiber to the Home)
 • Oplevering dmv. activatie van adres (na afsluiten abonnement), persbericht gemeente, buurtfeest
Uw gemeente heeft nu glasvezel! Wanneer alle werkzaamheden zijn afgerond en alles netjes werkt, kunt u met trots zeggen dat uw coöperatie heeft bijgedragen aan een toekomst waar iedereen over tientallen jaren nog veel plezier aan zal beleven...

Overal Fiber

Fiber juicht het toe dat er naar elke woning en kantoor een glasvezelaansluiting wordt aangelegd. De initiatieven die nu nog volop bezig zijn, wensen wij dan ook heel veel succes met de voorbereidingen en de vraagbundelingen. Op het moment dat de aanleg begint, kunt u met ons contact opnemen om zodoende afspraken te maken over het inzetten van onze diensten via glasvezel. Wij kijken alvast uit naar een volledig verglaasd Nederland!

Meer weten over glasvezel? Bekijk dan deze Glasvezel Infographic